PL EN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusze Europejskie

                  Unia Europejska                                                  

 

Budowa zakładu produkcyjnego innowacyjnych, energooszczędnych lamp LED przeznaczonych do upraw roślin pod osłonami

 

Przedmiotem projektu jest realizacja przez Led Lease S.A. przedsięwzięcia  inwestycyjnego, które umożliwi uruchomienie produkcji oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnej lampy, opartej na technologii LED, dedykowanej dla branży rolniczej na potrzeby upraw pod osłonami.

Innowacyjnością lampy, która jednocześnie przesądza o nowości produktu w skali świata, jest jej wysoka efektywność energetyczna, wysoki stosunek energii pochłanianej przez chlorofil do pobieranej mocy oraz konkurencyjna cena.

 

Celem projektu jest wdrożenie przez Led Lease S.A. wyników prac B+R, które umożliwią uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek innowacyjnych na skalę światową lamp LED do upraw roślin pod osłonami. Nowe lampy będą bazowały na zaawansowanych rozwiązaniach technologiczno-konstrukcyjnych, co według prognoz Spółki pozwoli jej wykorzystać potencjał technologii LED na rynku hodowli roślin i docelowo zdominować rynek polski i europejski we wskazanym obszarze. Do pozostałych korzyści jakie odniesie Spółka należy zaliczyć: poszerzenie oferty produktowej Led Lease S.A. oraz wyjście poza segment oświetlenia ogólnego, rozbudowa potencjału produkcyjnego, zwiększenie wolumenu zamówień, wzrost przychodów ze sprzedaży, realizacja kolejnych projektów badawczych, a co za tym idzie zwiększenie nakładów na działalność B+R oraz zaistnienie na rynku europejskim jako firma wprowadzająca innowacje produktowe w branży LED.

 

Beneficjent:

Led Lease S.A.

Całkowity koszt projektu: 30 841 031,00 zł

Kwota dofinansowania: 18 997 210,05 zł